Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Matówka

zmatowiona mechanicznie lub chemicznie powierzchnia szkła, na której w aparacie fotograficznym tworzony jest obraz służący do ustawienia ostrości. Jest wykonana na szybie, lub dolnej powierzchni pryzmatu pentagonalnego.

Matryca

Układ elektroniczny, którego zadaniem jest zamiana padającego nań światła na prąd elektryczny, którego napięcie jest podstawą do wygenerowania obrazu cyfrowego. Obecnie najpopularniejszym przetwornikiem jest CDD drugim w kolejności jest CMOS. Istnieją tez takie konstrukcje jak LBCAST, FOVEON, różne odmiany CCD.

Migawka

Urządzenie, którego rola polega na wpuszczeniu światła do matrycy celem zarejestrowania obrazu. Otwiera się na nastawiony przez użytkownika lub wybrany przez automatykę aparatu czas (czas naświetlania). Najczęściej spotykanym typem migawki jest migawka szczelinowa. W aparatach cyfrowych spotkać można jeszcze inny rodzaj migawki tzw. migawkę elektroniczną.

Model Release

Formularz Model Release jest dokumentem podpisanym przez modela lub modelkę dającym prawo Sprzedającemu do sprzedaży zdjęć zawierających dające się rozpoznać twarz osoby znajdującej się na zdjęciu (modela/modelki). Przy czym definicja Modela/Modelki nie obejmuje jedynie profesjonalnie trudniące się tym osoby ale każdą osobę, której twarz można rozpoznać na zdjęciu. Więcej informacji o model release znajdziesz w newsie Czym jest Model Release?.