Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Balans bieli

Jest to proces kompensacji barw obrazu zarejestrowanego przez matrycę dla temperatury barwowej oświetlenia, jakie towarzyszyło wykonaniu fotografii. Przy świetle słonecznym temperatura barwowa wynosi ok. 6000 K najczęściej oznaczone ikonką słoneczka, przy świetle zwykłych żarówek wolframowych będzie to niecałe 3000 K najczęściej oznaczone ikonką żarówki.

Automatyczny balans bieli oznacza, iż aparat sam ustawi barwy. Znajduje on najjaśniejszy punkt na zdjęciu, i zakłada, iż powinien mieć on kolor biały. Do niego porównuje wszystkie elementy kadru, ponieważ nie wie on jak wygląda kolor biały, ale wie jak wygląda kolor czerwony i niebieski, względem koloru białego.

Blenda

Element służący do odbicia światła w celu uzyskania odpowiedniego oświetlenia fotografowanego obiektu. W zależności od użytego materiału odbite światło przybiera różne formy: ciepłe kolory i ostre cienie (powłoka metaliczna - złota) zimne kolory i ostre cienie (powłoka metaliczna - srebrna), czy też rozmyte cienie przy zimnych kolorach (powłoka niemetaliczna - biała). W zastosowaniach amatorskich często jako blendę wykorzystuje się materiały ogólnodostępne, takie jak: lustra, papier, styropian, aluminiowa folia spożywcza i inne.

BME

Skrót od Best Month Ever (Najlepszy miesiąc w historii) - określenie używane w stosunku do największego miesięcznego zarobku w danym microctocku.

Bracketing

Wykonanie zróżnicowanych kolejnych naświetleń tego samego kadru. Różnicowaniu można poddawać parametry ekspozycji (bracketing ekspozycji), balans bieli (bracketing balansu bieli) lub moc błysku lampy błyskowej (bracketing błysku).

Bulb

Czas otwarcia migawki, teoretycznie nieograniczony (tylko w klasycznych mechanicznych aparatach). Trwa od momentu naciśnięcia migawki do momentu jej zwolnienia. W praktyce ograniczony jest pojemnością źródła zasilania, naświetlanie może trwać tak długo na jak długo starczą baterie lub akumulatory. Może też być ograniczony fabrycznie przez producenta do kilku lub kilkunastu sekund ze względu na właściwości matrycy.