Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Interpolacja

Sztuczne zwiększanie ilości pikseli w obrazie. Kolory nowo tworzonych pikseli obliczane są na podstawie sąsiednich, już istniejących. Metoda do „powiększania” zdjęć cyfrowych, jednak nie dająca dobrych rezultatów. O ile przy niektórych obrazach nieznaczne powiększenie może być niezauważone (zależy od przeznaczenia obrazu i sposobu jego prezentacji widzowi) to w większości wypadków należy unikać tego sposobu na powiększenie zdjęcia.

Interpolacja jest wykorzystywana w zoomach cyfrowych oraz do obliczania brakującej informacji o kolorach podczas powstawania obrazu cyfrowego w aparatach (z wyjątkiem tych z matrycą Foveon).

ISO

Skrót od 'International Organization for Standarization', w fotografii jednostka czułości. Liczbowo wyrażona czułość (światłoczułość) określa jak bardzo matryca aparatu cyfrowego jest wrażliwa na światło. Im wyższa czułość tym mniej potrzeba światła aby prawidłowo naświetlić zdjęcie co równocześnie przekłada się na możliwość fotografowania w gorszych warunkach oświetleniowych. Podstawowy szereg czułości to 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (zakres najczęściej spotykany w praktyce). Sąsiednie wartości są od siebie dwa razy mniejsze lub większe co oznacza, że np. 100 jest dwa razy bardziej czułe niż 50 ale równocześnie dwa razy mniej czułe niż 200. Jest to skala arytmetyczna. Dawniej używano jeszcze jednostek ASA, DIN, PN oraz na wschodzie GOST.