Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Paralaksa

Błąd polegający na niezgodności tego co fotograf widzi w celowniku w stosunku do tego co wyjdzie na zdjęciu obecny w aparatach celownikowych. Wynika to z budowy aparatów celownikowych gdzie celownik jest obok obiektywu i pola widzenia ich nie pokrywają się. Szczególnie paralaksa jest zauważalna na niewielkich odległościach fotografowania. W niektórych aparatach błąd ten jest skorygowany. Błąd nie występuje w aparatach w których oglądamy obraz przez obiektyw aparatu (lustrzanki) lub gdy korzystamy z ekranów LCD.

Parametry ekspozycji

Czas naświetlania i wartość przysłony - wskazane przez światłomierz, ustawione automatycznie lub ręcznie przez fotografa dla danej czułości.

Property Release

Jest pisemną umową fotografa z właścicielem przedstawonego na zdjęciu obiektu. Obiektem, o którym mowa, może być wszystko, co do kogoś należy i można to zidentyfikować np. nieruchomości (budynki, stadiony, zabytki), samochody, pomniki, flagi, modele telefonów, obrazy, trofea.
Według tej umowy - właściciel (lub osoba go reprezentująca) obiektu pozwala na opublikowanie i używanie zdjęcia do celów komercyjnych. Wzory umowy property release powinny znajdować się w każdym banku zdjęć, który umożliwia sprzedaż tego typu zdjęć np. iStockPhoto Property Release, Stockexpert Property Release

Przysłona

Mechanizm zbudowany ze specjalnie wyprofilowanych blaszek, które zachodząc na siebie mogą regulować ilość światła przechodzącego przez obiektyw. Przysłona znajduje się wewnątrz obiektywu. Przysłonę określa się liczbowo jako ułamek: 1: stosunek ogniskowej do średnicy otworu przysłony. W praktyce opuszcza się jedynkę i używany jest jedynie mianownik. Podstawowy szereg wartości przysłon:

f/1.0 f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64

Skok o jedną działkę przysłony powoduje dwukrotne zwiększenie lub zmniejszenie ilości światła przechodzącego przez obiektyw (docierającego do matrycy). W praktyce skok przysłony może odbywać się z dokładnością 1, ½ lub 1/3 działki – w zależności od modelu aparatu. Przysłona sterowana jest pokrętłem nastawczym i jej wartość pojawia się na wyświetlaczach. W starszych obiektywach do lustrzanek z wymienną optyką, na obiektywie znajduje się specjalny pierścień do nastawiania przysłony.