Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.GO

Skrót od głębia ostrości.

Gwint M42

Rodzaj mocowania gwintowego stosowany do łączenia ze sobą korpusu aparatu z obiektywami i innymi akcesoriami. Opracowane przez firmę Pentax. Przez większość producentów od dawna nie stosowany. Obecnie można go spotkać w tradycyjnych aparatach produkcji rosyjskiej (dawniej ZSRR) Zenit z starych modelach Praktic (produkowane w NRD). Na rynku wtórnym spotyka się sporo tanich obiektywów z takim mocowaniem, przy zastosowaniu odpowiednich adapterów niektóre z nich mogą być stosowane w aparatach z mocowaniem bagnetowym.

Głębia ostrości

Parametr do określania zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych. Z punktu widzenia fizycznego, niezerowa głębia ostrości nie istnieje. Pojęcie stosowane w optyce wywodzi się jednak z fizjologii postrzegania: przyjmuje się, że poniżej pewnej wielkości plamkę widzimy jako punkt, więc pewien rejon obserwowanej przez dany układ optyczny przestrzeni trójwymiarowej będzie wydawał się ostry. W fotografii, to samo zjawisko wynika z ograniczeń technicznych medium rejestrującego obraz: rozmiaru ziarna błony filmowej lub pikseli sensora.

Duża głębia ostrości zapewnia ostrość większości elementów na zdjęciu, natomiast mała głębia ostrości (czyli precyzyjne ustawienie i nieostre tło) bywa wielce pożądana przy zdjęciach portretowych i artystycznych, ponieważ wyodrębnia fotografowany obiekt na tle otoczenia.