Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Kadrowanie

Komponowanie obrazu aby było jak najmniej zbędnych elementów, szczególnie na brzegach zdjęcia. Przy gotowym zdjęciu proces obcinania niepotrzebnych części, wycinanie tylko najistotniejszej części zdjęcia.

Keyword spamming

Opisywanie zdjęcia przesadnie dużą liczba słów kluczowych lub wpisywanie słów kluczowych nie posujących do zdjęcia mających jedynie na celu sztuczne zwiększenie jego oglądalności.

Koma

Czyli aberracja komatyczna to w optyce jedna z aberracji optycznych czyli wad układów optycznych. Polega na tym, że wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety. Stopień zniekształcenia jest tym większy im dalej od osi optycznej układu znajduje się źródło światła. Obiektyw lub układ optyczny wolny od komy nazywamy Aplanatem.

Zaburzenie to może być wywołane niedokładnością wykonania układu optycznego lub być w sposób ścisły związane z jego konstrukcją. Dla przykładu koma jest typowym zniekształceniem dla zwierciadła parabolicznego. » więcej

Konwerter

Układ optyczny mocowany pomiędzy obiektywem a korpusem aparatu lub w formie nasadki na obiektyw zmieniającej ogniskową obiektywu. Konwertery przedłużające ogniskową to telekonwertery.

Korekcja ekspozycji

Zmiana parametry ekspozycji (naświetlania) w stosunku do tych które zostały zaproponowane przez światłomierz lub ustawione przez automatykę aparatu ewentualnie odczytane z tabel. Korekcję można wprowadzać zarówno zmieniając czas naświetlania jak i wartość przysłony. Korekcja może być dokonywana z dokładnością do jednej, 1/2 lub 1/3 działki w zależności od modelu aparatu lub indywidualnych ustawień użytkownika. Korekcja na + (plus) spowoduje dotarcie do matrycy większej ilości światła (przedłużenie czasu lub otwarcie przysłony). Korekcja na – (minus) spowoduje dotarcie mniejszej ilości światła (skrócenie czasu naświetlania lub przymknięcie przysłony). Najczęściej stosowaną jednostką jest wartość EV.

Używana gdy świadomie chcemy prześwietlić lub niedoświetlić zdjęcie w stosunku do tego co proponuje światłomierz lub wiemy, że wskazania światłomierza są błędne i chcemy je skorygować.