Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Aberracja chromatyczna

Jest to cecha soczewki lub układu optycznego, polegająca na odmiennych odległościach ogniskowania (wartościach współczynnika załamania) dla różnych barw widmowych światła (różnych długości fali światła). W rezultacie występuje rozszczepienie światła, które powoduje, że jasne fragmenty obrazu na ciemnym tle będą miały dodatkowe barwne obwódki. » więcej

Aberracja sferyczna

Jest to cecha soczewki, układu optycznego, obiektywu lub zwierciadła sferycznego, polegająca na odmiennych długościach ogniskowania promieni świetlnych ze względu na ich położenie pomiędzy środkiem a brzegiem urządzenia optycznego - im bardziej punkt przejścia światła zbliża się ku brzegowi urządzenia (czyli oddala od jego osi optycznej), tym bardziej uginają się promienie świetlne.
Efektem tego rodzaju aberracji jest spadek ostrości obrazu w całym polu widzenia. W obiektywach aberracja ta zmniejsza się wraz ze wzrostem przysłony. » więcej

Aliasing

Efekt schodkowania (postrzępienia) na łukach i ukośnych liniach w obrazach zapisanych w formie bitmapy.

Antyaliasing

Wygładzanie efektu schodkowania na łukach i ukośnych liniach w obrazach zapisanych w formie bitmapy. Polega na zmianie kolorów pikseli znajdujących się na krawędziach linii z efektem schodkowania na kolory pośrednie.

Artefakt

Błędny, niechciany i niezamierzony element obrazu powstały w wyniku błędu oprogramowania lub aparatu. Możliwymi dodatkowymi przyczynami sprzyjającymi powstawaniu artefaktów są zabrudzenia obiektywu i matrycy.

Astygmatyzm

Wada układu optycznego polegająca na tym, że promienie padające w dwóch prostopadłych płaszczyznach są ogniskowane w różnych punktach. Wywołuje obraz nieostry i zniekształcony.

Autofocus

System automatycznego ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych.