Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Szum

Niepożądany efekt powstający podczas fotografowania przy wysokich czułościach ISO lub / i przy długich czasach ekspozycji. Przez niektórych porównywany do dużego ziarna w fotografii tradycyjnej jednak nie wydaje się to być zbyt trafne porównanie. Objawia się w postaci różnobarwnych punktów obrazu o różnej jasności w stosunku do prawidłowego obrazu.