Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Stabilizacja obrazu

Mechanizm wbudowany w obiektyw lub korpus aparatu, którego zadaniem jest zniwelowanie drgań powodujących powstawanie poruszonych zdjęć. Teoretycznie umożliwia to fotografowanie przy czasach dłuższych od bezpiecznego czasu fotografowania z ręki. Jednak funkcja ta nie jest w stanie zastąpić statywu, który jest niezbędny przy fotografowaniu przy dłuższych czasach naświetlania.