Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Interpolacja

Sztuczne zwiększanie ilości pikseli w obrazie. Kolory nowo tworzonych pikseli obliczane są na podstawie sąsiednich, już istniejących. Metoda do „powiększania” zdjęć cyfrowych, jednak nie dająca dobrych rezultatów. O ile przy niektórych obrazach nieznaczne powiększenie może być niezauważone (zależy od przeznaczenia obrazu i sposobu jego prezentacji widzowi) to w większości wypadków należy unikać tego sposobu na powiększenie zdjęcia.

Interpolacja jest wykorzystywana w zoomach cyfrowych oraz do obliczania brakującej informacji o kolorach podczas powstawania obrazu cyfrowego w aparatach (z wyjątkiem tych z matrycą Foveon).