Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Bulb

Czas otwarcia migawki, teoretycznie nieograniczony (tylko w klasycznych mechanicznych aparatach). Trwa od momentu naciśnięcia migawki do momentu jej zwolnienia. W praktyce ograniczony jest pojemnością źródła zasilania, naświetlanie może trwać tak długo na jak długo starczą baterie lub akumulatory. Może też być ograniczony fabrycznie przez producenta do kilku lub kilkunastu sekund ze względu na właściwości matrycy.