Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Aliasing

Efekt schodkowania (postrzępienia) na łukach i ukośnych liniach w obrazach zapisanych w formie bitmapy.