Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Antyaliasing

Wygładzanie efektu schodkowania na łukach i ukośnych liniach w obrazach zapisanych w formie bitmapy. Polega na zmianie kolorów pikseli znajdujących się na krawędziach linii z efektem schodkowania na kolory pośrednie.