Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Non-exclusivity

Brak wyłączności na sprzedaż zdjęcia. Jest to domyślna opcja w każdym microstocku, fotograf nie eksluzywny może wgrywać i sprzedawać swoje zdjęcia na wszelkie sposoby w różnych agencjach microstockowych.