Słowniczek


Wybierz jedną z liter alfabetu, po czym zostanie przedstawiona lista słów na wybraną literę.Szparowanie

Precyzyjna selekcja fragmentu obrazu. Można jej dokonać za pomocą narzędzi do automatycznej selekcji, jednak w trudniejszych przypadkach precyzyjnego szparowania można dokonać tylko ręcznie za pomocą rysowania obwódki wokół zaznaczanego obszaru.