Co oznacza Royalty Free?

Kategorie: ABC stocków

Royalty Free to typ licencji, przy zakupie której licencjobiorca nabywa prawa do nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania zdjęcia na wielu obszarach eksploatacji określonych w licencji. Licencjobiorca nie musi podawać sposobu i zakresu wykorzystania fotografii, ponosi jednorazową opłatę i może je wykorzystywać wielokrotnie w różnych projektach i nie potrzebuje żadnych dodatkowych indywidualnych licencji.

Ten typ licencji nie zastrzega użycia fotografii na wyłączność ani nie przenosi praw autorskich na licencjobiorcę, prawo autorskie pozostaje u autora zdjęcia (co jest równoważne z tym, że nie można zdjęć zakupionych na licencji Royalty Free odsprzedawać).

Wszystkie zdjęcia dostępne na stockach posiadają licencję Royalty Free (niektóre zdjęcia mogą posiadać także inne licencje), jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że każdy stock ma własną licencję Royalty Free, przez co szczegóły użycia danego zdjęcia zależą od ustaleń zawartych w regulaminie stocka, z którego zostało ściągnięte.

Zobacz także:


Komentarze

Aktualnie nie ma żadnych komentarzy.


Skomentuj

Pole komentarz jest wymagane.